Κιν: +30 693 27 48 242

Iraklists@yahoo.gr

Βασιλείες
Ηράκλειο Κρήτης
Τ.κ.:71 500

Κιν: +30 693 27 48 242

Iraklists@yahoo.gr

Βασιλείες
Ηράκλειο Κρήτης
Τ.κ.:71 500

Συντήρηση σε Καυστήρες Υγρών κ' Αερίων
Εγκαταστάσεις Υγραερίου

Η τεχνική εταιρία Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης,  απαρτίζεται από άρτια εκπαιδευμένους διπλωματούχους και πιστοποιημένους τεχνικούς, οι οποίοι ειδικεύονται στην εγκατάσταση κεντρικού ή ατομικού καυστήρα, άμεσα, οικονομικά και αξιόπιστα.

Γνωρίζοντας τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις και εξελίξεις στον τομέα της θέρμανσης, αναπτύσσουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τις τεχνικές μας, ώστε να ανταπεξέλθουμε σε παντός τύπου Καυστήρες-Λέβητες και να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται από τη συνεχή προτίμηση σας όλα αυτά τα χρόνια της πορεία μας.

Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την Τοποθέτηση, Επισκευή & Συντήρηση σε παντός τύπου Καυστήρες – Λέβητες (πετρελαίου, αερίου και μικτής καύσης) είτε αυτή αφορά οικία είτε ξενοδοχειακή μονάδα ακόμα και βιομηχανία. 

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυτήρες Υγραέρια
Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυτήρες Υγραέρια
Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυτήρες Υγραέρια
Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυτήρες Υγραέρια
Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυστήρες Υγραέρια
Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυστήρες Υγραέρια

Εγκατάσταση Επισκευή κ’ Συντήρηση Καυστήρες -Λέβητες

Εγκατάσταση Επισκευή κ’ Συντήρηση Καυστήρες -Λέβητες

Η ετήσια συντήρηση του καυστήρα Φυσικού Αερίου, Πετρελαίου ή Υγραερίου είναι μια σοβαρή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η τέλεια και αδιάλειπτη λειτουργία του κέντρου παραγωγής θερμότητας.

Ένας καθαρός λέβητας ζεσταίνεται πιο γρήγορα, ένας καλά ρυθμισμένος καυστήρας μπορεί να εξοικονομήσει έως και 30% μείωση της κατανάλωσης, για τον λόγο αυτό την Συντήρηση του Καυστήρα & τον Καθαρισμό του Λέβητα είναι πολύ σημαντικό να επιλέγετε αδειούχους τεχνίτες καυστήρων όπου ενημερώνονται συνεχώς, μέσω σεμιναρίων, για τις εξελίξεις στον τομέα της θέρμανσης.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυστήρες Υγραέρια

Εγκατάσταση, Επισκευή κ΄ Συντήρηση παντός τύπου Λεβητών–Καυστήρων

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυστήρες Υγραέρια

24/7 Επείγουσες Βλάβες

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυστήρες Υγραέρια

Εγκατάσταση, Επισκευή κ΄ Συντήρηση Βιομηχανικών Λεβητών–Καυστήρων

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυστήρες Υγραέρια

Εγκατάσταση, Επισκευή κ΄ Συντήρηση επίτοιχων μονάδων αερίου

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυστήρες Υγραέρια

Aντικαταστάσεις Κυκλοφορητών Ηλεκτροβανών

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυστήρες Υγραέρια

Φύλλο Πιστοποιητικό ελέγχου

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυστήρες Υγραέρια

Εγκατάσταση, Επισκευή κ΄ Συντήρηση παντός τύπου Λεβητών–Καυστήρων

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυστήρες Υγραέρια

24/7 Επείγουσες Βλάβες

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυστήρες Υγραέρια

Εγκατάσταση, Επισκευή κ΄ Συντήρηση επίτοιχων μονάδων αερίου

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυστήρες Υγραέρια

Aντικαταστάσεις Κυκλοφορητών Ηλεκτροβανών

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυστήρες Υγραέρια

Εγκατάσταση, Επισκευή κ΄ Συντήρηση Βιομηχανικών Λεβητών–Καυστήρων

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυστήρες Υγραέρια

Φύλλο Πιστοποιητικό ελέγχου

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυστήρες Υγραέρια Ηράκλειο Κρήτης

Ενδεικτικά οι εργασίες κατά την συντήρηση

Καθαρισμός του λέβητα για απομάκρυνση των καταλοίπων που επικάθονται στα τοιχώματα και μειώνουν την εναλλαγή θερμότητας

Στεγανοποίηση τυχών διαρροών καυσαερίων​

Συντήρηση του Καυστήρα (ηλεκτρικό και μηχανικό μέρος)

Έλεγχος της παροχής καυσίμου

Ρύθμιση της διάταξης μεταφοράς της θερμότητας στο σύστημα

Έναυση και ρύθμιση της καύσης στο μέγιστο βαθμό απόδοσης

Έλεγχος θερμοστατών αερισμού

Καταγραφή αποτελεσμάτων στο φύλλο έλεγχου καύσης

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυστήρες Υγραέρια Ηράκλειο Κρήτης

Ενδεικτικά οι εργασίες κατά την συντήρηση

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυτήρες Υγραέρια

Καθαρισμός του λέβητα για απομάκρυνση των καταλοίπων που επικάθονται στα τοιχώματα και μειώνουν την εναλλαγή θερμότητας

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυτήρες Υγραέρια

Στεγανοποίηση τυχών διαρροών καυσαερίων

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυτήρες Υγραέρια

Συντήρηση του Καυστήρα (ηλεκτρικό και μηχανικό μέρος)

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυτήρες Υγραέρια

Έλεγχος της παροχής καυσίμου

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυτήρες Υγραέρια

Ρύθμιση της διάταξης μεταφοράς της θερμότητας στο σύστημα

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυτήρες Υγραέρια

Έναυση, και ρύθμιση της καύσης στο μέγιστο βαθμό απόδοσης

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυτήρες Υγραέρια

Έλεγχος θερμοστατών, αερισμού, και πυρόσβεσης

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυτήρες Υγραέρια

Καταγραφή αποτελεσμάτων στο φύλλο έλεγχου καύσης

Με την ετήσια συντήρηση του Καυστήρα εξασφαλίζουμε

Με την ετήσια συντήρηση του Καυστήρα εξασφαλίζουμε

Η διαδικασία της συντήρησης του Λέβητα–Καυστήρα θεωρείται απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος λειτουργίας.

Έτσι λοιπόν με την ετήσια συντήρηση καυστήρα, πετυχαίνετε:

Την αύξηση της θερμικής απόδοσης της εγκατάστασης ενώ παράλληλα περιορίζεται σημαντικά η άσκοπη κατανάλωση καυσίμου

Την μείωση των εκπομπών ρύπων που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα

Την μείωση των βλαβών

Την αύξηση του χρόνου λειτουργίας της εγκατάστασης

Την βελτίωση – αύξηση της θερμαντικής απόδοσης των σωμάτων εντός των διαμερισμάτων, γραφείων, λοιπών χώρων

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για μια εκτίμηση έργου ή επισκευή βλάβης,
Συμπλήρωσε την φόρμα με τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για μια εκτίμηση έργου ή επισκευή βλάβης,
Συμπληρώστε την φόρμα με τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυστήρες Υγραέρια Ηράκλειο Κρήτης

      Ηρακλής Τσιμπλοστεφανάκης Υδραυλικά Καυστήρες Υγραέρια Ηράκλειο Κρήτης

      Αυτή είναι η δουλειά μας

      Αυτή είναι η δουλειά μας